ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o odcizení léčivého přípravku Olynth 0,1 % ve Francii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Olynth 0,1 %, Schnupfen Dosierspray 15 ml, ke kterému došlo v noci z 12. na 13.11.2019 na území Francie.  

Německá regulační autorita informovala SÚKL o odcizení léčivého přípravku Olynth 0,1 %, Schnupfen Dosierspray, 15 ml, ke kterému došlo v noci z 12. na 13.11. 2019 při přepravě z Francie do Německa. Odcizená balení byla v německé jazykové verzi.

Název   léčivého přípravku

Šarže

Použitelnost do

Počet   odcizených balení

Olynth 0,1 %, Schnupfen Dosierspray, 15 ml

M3205R

09/2022

200

Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních distribuovaných léčivých přípravků v ČR.

U odcizených balení předmětné šarže léčivého přípravku Olynth 0,1 % došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedené šarže proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. 

Oddělení závad v jakosti

19.11.2019