Závady v jakosti léčiv

Sdělení SÚKL ze dne 20.6.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Tisseel, sol. glu. 1x2ml a 1x4ml  až z úrovně zdravotnických zařízení. Předmětem stahování jsou pouze injekční stříkačky typu PRIMA. Stahování se netýká ostatních zaregistrovaných typů injekčních stříkaček (AST a DSS).  

 

Informace SÚKL ze dne 14.6.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku ELIGARD 7,5 MG, 7,5MG INJ PSO LQF 1+1 II se závadou v jakosti.  

 

Informace SÚKL ze dne 18.6.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku MACMIROR COMPLEX 500, 500MG/200000IU VAG CPS MOL 12 se závadou v jakosti.  

 

Informace SÚKL ze dne 8.6.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku OLANZAPIN TEVA, 10MG TBL FLM 28 se závadou v jakosti.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 4.6.2018

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Degan 10 mg roztok pro injekci, 5 mg/ml inj. sol. 50 x 2 ml k distribuci, výdeji a léčebnému používání.  

 

Informace SÚKL ze dne 1.6.2018 (3)

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léč ivého přípravku DEPAKINE , 400MG/4ML INJ PSO LQF 4+4X4ML se závadou v jakosti.  

 

Informace SÚKL ze dne 1.6.2018 (2)

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku SEVOFLURANE BAXTER 100 % , INH LIQ VAP 6X250ML I se závadou v jakosti.  

 

Informace SÚKL ze dne 1.6.2018 (1)

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku DESLORATADINE ACTAVIS, 5MG TBL FLM 50 a DESLORATADINE ACTAVIS, 5MG TBL FLM 90 se závadou v jakosti.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.5.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Multi-Sanostol, sir. 1x300g  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.5.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Castispir, 4mg tbl. mnd. 98 až z úrovně zdravotnických zařízení  

 

Informace SÚKL ze dne 15.5.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku ZYVOXID 600 MG POTAHOVANÉ TABLETY, 600MG TBL FLM 10 se závadou v jakosti.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 7.5.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Kalium chloratum Léčiva 7,5%, 75mg/ml inj. sol. 5x10ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace SÚKL ze dne 7.5.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI, 500MG/65MG TBL FLM 12 se závadou v jakosti.  

 

Informace SÚKL ze dne 4.5.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku SOOLANTRA 10 MG/G KRÉM, 10MG/G CRM 15G se závadou v jakosti.      

 

Sdělení SÚKL ze dne 2.5.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Anesia 10 mg/ml injekční/infuzní emulze, 10mg/ml inj./inf. eml. 1X50ml, 5X20ml a 1X100ml až z úrovně zdravotnických zařízení.