Etické komise ustavené při zdravotnických zařízeních

Stav ke dni 20.6.2017

Seznam_etickych_komisi.xls Seznam etických komisí 20.6.2017.xlsx, soubor typu xlsx, (200,42 kB)

Žádáme všechny etické komise ustavené při zdravotnických zařízeních, které nejsou uvedeny v seznamu, aby poskytly informace o svém ustavení, včetně kontaktních údajů. Dále žádáme etické komise, které jsou již v seznamu uvedeny, o kontrolu a průběžnou aktualizaci těchto údajů. Informace je možné zasílat poštou na Oddělení klinických hodnocení nebo e-mailem na adresu: klinsekret@sukl_cz .

 

Informace o etických komisích, 30.06.2015