Etické komise ustavené při zdravotnických zařízeních

Seznam Etických komisí ustavených při zdravotnických zařízeních ("lokální" etické komise).    

Stav ke dni 18.4.2019
 

Žádáme všechny etické komise ustavené při zdravotnických zařízeních, které nejsou uvedeny v seznamu, aby poskytly informace o svém ustavení, včetně kontaktních údajů. Dále žádáme etické komise, které jsou již v seznamu uvedeny, o kontrolu a průběžnou aktualizaci těchto údajů. Informace je možné zasílat poštou na Oddělení klinických hodnocení nebo e-mailem na adresu: klinsekret@sukl_cz.

22.1.2019

Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků

Informace o etických komisích, 30.06.2015