Sdělení SÚKL ze dne 15.9.2015

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Elotrace, inf.cnc.sol., 10x100 ml k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  

 

Oddělení závad v jakosti

15. 9. 2015

Sdělení SÚKL ze dne 4.9.2015, 04.09.2015

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití uvedené šarže léčivého přípravku Elotrace, inf.cnc.sol., 10x100ml.