Sdělení SÚKL ze dne 10. 3. 2017 - aktualizace

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Questax 200 mg, tbl. flm. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Oddělení závad v jakosti

10. 3. 2017

 

Aktualizace ze dne 9.11.2018

Dle informací SÚKL byla stahovaná šarže na základě Sdělení SÚKL ze dne 10.3.2017 výrobcem dodána opět na trh, přestože důvody ke stažení uvedené šarže nepominuly a nadále trvají, viz odkaz: http://www.sukl.cz/sdeleni-sukl-ze-dne-10-3-2017?highlightWords=questax .

Stažení závadných balení až z úrovně pacientů zajistí držitel rozhodnutí o registraci na individuální bázi s příslušnými provozovateli.