Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 45
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PEGINTRON 120MCG INJ PSO LQF 4X0,5ML+4J
0027496 EU/1/00/131/044 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 120MCG INJ PSO LQF 12X0,5ML+12J
0027498 EU/1/00/131/046 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 150MCG INJ PSO LQF 1X0,5ML+1J
0027499 EU/1/00/131/047 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 150MCG INJ PSO LQF 4X0,5ML+4J
0027500 EU/1/00/131/048 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 50MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP
0027453 EU/1/00/131/001 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 50MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP+SET
0027454 EU/1/00/131/002 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 50MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP
0027455 EU/1/00/131/003 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 50MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP+4 SET
0027456 EU/1/00/131/004 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 50MCG INJ PSO LQF 6+6X0,7ML AMP
0027457 EU/1/00/131/005 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 80MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP
0027458 EU/1/00/131/006 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 80MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP+SET
0027459 EU/1/00/131/007 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 80MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP
0027460 EU/1/00/131/008 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 80MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP+4 SET
0027461 EU/1/00/131/009 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 80MCG INJ PSO LQF 6+6X0,7ML AMP
0027462 EU/1/00/131/010 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 100MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP
0027463 EU/1/00/131/011 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 100MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP+SET
0027464 EU/1/00/131/012 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 100MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP
0027465 EU/1/00/131/013 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 100MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP+4 SET
0027466 EU/1/00/131/014 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 100MCG INJ PSO LQF 6+6X0,7ML AMP
0027467 EU/1/00/131/015 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 120MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP
0027468 EU/1/00/131/016 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. červenec 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. červen 2019 v 01:08