Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 45
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PEGINTRON 80MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP
0027460 EU/1/00/131/008 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 80MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP+4 SET
0027461 EU/1/00/131/009 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 80MCG INJ PSO LQF 6+6X0,7ML AMP
0027462 EU/1/00/131/010 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 100MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP
0027463 EU/1/00/131/011 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 100MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP+SET
0027464 EU/1/00/131/012 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 100MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP
0027465 EU/1/00/131/013 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 100MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP+4 SET
0027466 EU/1/00/131/014 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 100MCG INJ PSO LQF 6+6X0,7ML AMP
0027467 EU/1/00/131/015 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 120MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP
0027468 EU/1/00/131/016 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 120MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP+SET
0027469 EU/1/00/131/017 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 120MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP
0027470 EU/1/00/131/018 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 120MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7ML AMP+4 SET
0027471 EU/1/00/131/019 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 120MCG INJ PSO LQF 6+6X0,7ML AMP
0027472 EU/1/00/131/020 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 150MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP
0027473 EU/1/00/131/021 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 150MCG INJ PSO LQF 1+1X0,7ML AMP+SET
0027474 EU/1/00/131/022 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 150MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7 ML AMP
0027475 EU/1/00/131/023 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 150MCG INJ PSO LQF 4+4X0,7 ML AMP+4 SET
0027476 EU/1/00/131/024 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 150MCG INJ PSO LQF 6+6X0,7ML AMP
0027477 EU/1/00/131/025 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 50MCG INJ PSO LQF 12+12X0,7ML AMP+12 SET
0027478 EU/1/00/131/026 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R
PEGINTRON 80MCG INJ PSO LQF 12+12X0,7ML AMP+12 SET
0027479 EU/1/00/131/027 pegintron.pdf pegintron.pdf L03AB10 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09