Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 11
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
INDAP 2,5MG CPS DUR 30
0096696 50/ 481/97-C indap.pdf indap.pdf C03BA11 R
INDAP 2,5MG CPS DUR 100
0151949 50/ 481/97-C indap.pdf indap.pdf C03BA11 R
INDAPAMID PMCS 2,5 MG 2,5MG TBL NOB 30
0191877 58/ 862/10-C indapamidp.pdf indapamidp.pdf C03BA11 R
INDAPAMID PMCS 2,5 MG 2,5MG TBL NOB 100
0191880 58/ 862/10-C indapamidp.pdf indapamidp.pdf C03BA11 R
INDAPAMID STADA 1,5MG TBL PRO 100
0120329 50/ 099/08-C indapamids.pdf indapamids.pdf C03BA11 R
INDAPAMID STADA 1,5MG TBL PRO 30
0120325 50/ 099/08-C indapamids.pdf indapamids.pdf C03BA11 R
INDAPAMIDE ORION 1,5MG TBL PRO 30
0124414 58/ 588/08-C indapamide.pdf indapamide.pdf C03BA11 R
INDAPAMIDE ORION 1,5MG TBL PRO 90
0124416 58/ 588/08-C indapamide.pdf indapamide.pdf C03BA11 R
RAWEL SR 1,5MG TBL PRO 90
0151034 58/ 294/05-C rawelsr.pdf rawelsr.pdf C03BA11 R
RAWEL SR 1,5MG TBL PRO 30
0020031 58/ 294/05-C rawelsr.pdf rawelsr.pdf C03BA11 R
TERTENSIF SR 1,5MG TBL PRO 30
0012581 58/ 621/97-C tertensifs.pdf tertensifs.pdf C03BA11 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. březen 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. únor 2020 v 00:09