Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 19
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CARBOCIT 320MG/25MG/3MG TBL NOB 50
0225703 49/ 065/72-S/C carbocit.pdf carbocit.pdf A07BA51 R
CARBOCIT 320MG/25MG/3MG TBL NOB 20
0031950 49/ 065/72-S/C carbocit.pdf carbocit.pdf A07BA51 R
CARBOSORB 320MG TBL NOB 50
0225702 49/ 064/72-S/C carbosorb.pdf carbosorb.pdf A07BA01 R
CARBOSORB 25G POR PLV 25G
0000982 49/ 010/69-S/C carbosorb.pdf carbosorb.pdf A07BA01 R
CARBOSORB 320MG TBL NOB 20
0031951 49/ 064/72-S/C carbosorb.pdf carbosorb.pdf A07BA01 R
CARBOTOX 320MG/25MG TBL NOB 20
0031963 49/ 013/77-S/C carbotox.pdf carbotox.pdf A07BA51 R
SMECTA 3G POR PLV SUS 10
0059940 49/ 212/93-C     A07BC05 B
SMECTA 3G POR PLV SUS 30
0059941 49/ 212/93-C     A07BC05 B
SMECTA 3G POR PLV SUS 10
0132573 49/ 212/93-C/PI/001/12 smecta.pdf smecta.pdf A07BC05 R
SMECTA 3G POR PLV SUS 30
0132574 49/ 212/93-C/PI/001/12 smecta.pdf smecta.pdf A07BC05 R
SMECTA 3G POR PLV SUS 10
0132662 49/ 212/93-C/PI/001/13 smecta.pdf smecta.pdf A07BC05 R
SMECTA 3G POR PLV SUS 30
0132663 49/ 212/93-C/PI/001/13 smecta.pdf smecta.pdf A07BC05 R
SMECTA 3G POR PLV SUS 30
0214981 49/ 212/93-C/PI/001/15 smecta.pdf smecta.pdf A07BC05 R
SMECTA 3G POR PLV SUS 10
0132943 49/ 212/93-C/PI/001/16 smecta.pdf smecta.pdf A07BC05 R
SMECTA 3G POR PLV SUS 30
0132944 49/ 212/93-C/PI/001/16 smecta.pdf smecta.pdf A07BC05 R
SMECTA 3G POR PLV SUS 10
0243241 49/ 212/93-C smecta.pdf smecta.pdf A07BC05 R
SMECTA 3G POR PLV SUS 30
0243242 49/ 212/93-C smecta.pdf smecta.pdf A07BC05 R
SMECTA 3G POR PLV SUS 10
0213079 49/ 212/93-C/PI/001/15 smecta.pdf smecta.pdf A07BC05 R
SMECTA 3G POR PLV SUS 10
0132864 49/ 212/93-C/PI/002/15 smecta.pdf smecta.pdf A07BC05 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. červen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. červen 2019 v 01:09