Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TARGOCID 400MG INJ/INF/POR PSO LQF 1+1X3ML
0005113 15/ 216/93-B/C targocid.pdf targocid.pdf J01XA02 R
TARGOCID 400MG INJ/INF/POR PSO LQF 10+10X3ML
0202817 15/ 216/93-B/C targocid.pdf targocid.pdf J01XA02 R
TARGOCID 200MG INJ/INF/POR PSO LQF 1+1X3ML
0005114 15/ 216/93-A/C targocid.pdf targocid.pdf J01XA02 R
TARGOCID 400MG INJ/INF/POR PSO LQF 25+25X3ML
0202818 15/ 216/93-B/C targocid.pdf targocid.pdf J01XA02 R
TARGOCID 200MG INJ/INF/POR PSO LQF 5+5X3ML
0202813 15/ 216/93-A/C targocid.pdf targocid.pdf J01XA02 R
TARGOCID 200MG INJ/INF/POR PSO LQF 25+25X3ML
0202816 15/ 216/93-A/C targocid.pdf targocid.pdf J01XA02 R
TARGOCID 200MG INJ/INF/POR PSO LQF 10+10X3ML
0202815 15/ 216/93-A/C targocid.pdf targocid.pdf J01XA02 R
TARGOCID 400MG INJ/INF/POR PSO LQF 5+5X3ML
0202814 15/ 216/93-B/C targocid.pdf targocid.pdf J01XA02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09