Vyhledávání












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GYRABLOCK 400MG TBL FLM 50
0044088 42/ 563/96-C gyrablock.pdf gyrablock.pdf J01MA06 R
GYRABLOCK 400MG TBL FLM 100
0044089 42/ 563/96-C gyrablock.pdf gyrablock.pdf J01MA06 R
GYRABLOCK 400MG TBL FLM 500
0044090 42/ 563/96-C gyrablock.pdf gyrablock.pdf J01MA06 R
GYRABLOCK 400MG TBL FLM 30
0044087 42/ 563/96-C gyrablock.pdf gyrablock.pdf J01MA06 R
GYRABLOCK 400MG TBL FLM 1000
0044091 42/ 563/96-C gyrablock.pdf gyrablock.pdf J01MA06 R
GYRABLOCK 400MG TBL FLM 14
0067015 42/ 563/96-C gyrablock.pdf gyrablock.pdf J01MA06 R
NOLICIN 400MG TBL FLM 20
0093465 15/ 053/87-S/C nolicin.pdf nolicin.pdf J01MA06 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 31. březen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. únor 2020 v 00:09