Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 19
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PRADAXA 75MG CPS DUR 10X1 I
0029322 EU/1/08/442/001 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R
PRADAXA 110MG CPS DUR 180(3X60X1) I
0168376 EU/1/08/442/014 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R
PRADAXA 75MG CPS DUR 60X1 I
0029324 EU/1/08/442/003 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R
PRADAXA 75MG CPS DUR 60
0029325 EU/1/08/442/004 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R
PRADAXA 110MG CPS DUR 10X1 I
0029326 EU/1/08/442/005 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R
PRADAXA 110MG CPS DUR 30X1 I
0029327 EU/1/08/442/006 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R
PRADAXA 110MG CPS DUR 60X1 I
0029328 EU/1/08/442/007 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R
PRADAXA 110MG CPS DUR 60
0029329 EU/1/08/442/008 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R
PRADAXA 110MG CPS DUR 100(2X50X1) I
0193502 EU/1/08/442/015 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R
PRADAXA 150MG CPS DUR 100(2X50X1) I
0193503 EU/1/08/442/016 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R
PRADAXA 75MG CPS DUR 60X1 II
0193504 EU/1/08/442/017 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R
PRADAXA 110MG CPS DUR 60X1 II
0193505 EU/1/08/442/018 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R
PRADAXA 150MG CPS DUR 60X1 II
0193506 EU/1/08/442/019 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R
PRADAXA 150MG CPS DUR 10X1 I
0168371 EU/1/08/442/009 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R
PRADAXA 150MG CPS DUR 30X1 I
0168372 EU/1/08/442/010 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R
PRADAXA 150MG CPS DUR 60X1 I
0168373 EU/1/08/442/011 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R
PRADAXA 150MG CPS DUR 180(3X60X1) I
0168374 EU/1/08/442/012 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R
PRADAXA 150MG CPS DUR 60
0168375 EU/1/08/442/013 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R
PRADAXA 75MG CPS DUR 30X1 I
0029323 EU/1/08/442/002 pradaxa.pdf pradaxa.pdf B01AE07 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. červenec 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. červen 2019 v 01:08