Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 36
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APO-ATENOL 100 MG 100MG TBL NOB 100
0125515 58/ 377/97-C     C07AB03 B
APO-ATENOL 50 MG 50MG TBL NOB 100
0125514 58/ 376/97-C     C07AB03 B
ATEHEXAL 100MG TBL FLM 100 I
0042461 58/ 038/99-C atehexal.pdf atehexal.pdf C07AB03 R
ATEHEXAL 100MG TBL FLM 30 I
0042459 58/ 038/99-C atehexal.pdf atehexal.pdf C07AB03 R
ATEHEXAL 100MG TBL FLM 50 I
0042460 58/ 038/99-C atehexal.pdf atehexal.pdf C07AB03 R
ATEHEXAL 100MG TBL FLM 100 II
0151135 58/ 038/99-C atehexal.pdf atehexal.pdf C07AB03 R
ATEHEXAL 100MG TBL FLM 50 II
0151134 58/ 038/99-C atehexal.pdf atehexal.pdf C07AB03 R
ATEHEXAL 100MG TBL FLM 30 II
0151133 58/ 038/99-C atehexal.pdf atehexal.pdf C07AB03 R
ATEHEXAL 25MG TBL FLM 100 II
0151129 58/ 036/99-C atehexal.pdf atehexal.pdf C07AB03 R
ATEHEXAL 25MG TBL FLM 50 II
0151128 58/ 036/99-C atehexal.pdf atehexal.pdf C07AB03 R
ATEHEXAL 25MG TBL FLM 30 II
0151127 58/ 036/99-C atehexal.pdf atehexal.pdf C07AB03 R
ATEHEXAL 25MG TBL FLM 100 I
0042455 58/ 036/99-C atehexal.pdf atehexal.pdf C07AB03 R
ATEHEXAL 25MG TBL FLM 50 I
0042454 58/ 036/99-C atehexal.pdf atehexal.pdf C07AB03 R
ATEHEXAL 25MG TBL FLM 30 I
0042453 58/ 036/99-C atehexal.pdf atehexal.pdf C07AB03 R
ATENOBENE 25MG TBL FLM 30
0062861 58/ 851/95-C atenobene.pdf atenobene.pdf C07AB03 R
ATENOBENE 25MG TBL FLM 100
0062858 58/ 851/95-C atenobene.pdf atenobene.pdf C07AB03 R
ATENOBENE 50MG TBL FLM 20
0062856 58/ 795/95-C atenobene.pdf atenobene.pdf C07AB03 R
ATENOBENE 50MG TBL FLM 50
0062857 58/ 795/95-C atenobene.pdf atenobene.pdf C07AB03 R
ATENOLOL AL 100 100MG TBL NOB 30
0042511 77/ 411/01-C atenololal.pdf atenololal.pdf C07AB03 R
ATENOLOL AL 100 100MG TBL NOB 50
0002710 77/ 411/01-C atenololal.pdf atenololal.pdf C07AB03 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červenec 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09