Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 499
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SINGULAIR 5 JUNIOR 5MG TBL MND 98
0132954 14/ 350/99-C/PI/001/16 singulair5.pdf singulair5.pdf R03DC03 R
SINGULAIR JUNIOR 5MG TBL MND 7
0055453 14/ 350/99-C singulairj.pdf singulairj.pdf R03DC03 R
SINGULAIR JUNIOR 5MG TBL MND 98
0125133 14/ 350/99-C singulairj.pdf singulairj.pdf R03DC03 R
SINGULAIR JUNIOR 5MG TBL MND 28
0053076 14/ 350/99-C singulairj.pdf singulairj.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 14
0208807 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 10
0208806 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 20
0208808 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 49X1
0208815 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 50
0208810 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 30
0208809 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 50X1
0208816 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 56X1
0208817 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 200
0208814 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 140
0208813 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 7
0058493 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 28
0058494 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 98
0125134 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 56
0208811 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R
SINGULAIR MINI 4MG TBL MND 100
0208812 14/ 190/01-C singulairm.pdf singulairm.pdf R03DC03 R

‹‹ ‹ 10 20 21 22 23 24 25

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. srpen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2019 v 01:09