Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 576
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLIFENACIN ACCORD 5MG TBL FLM 10
0242323 73/ 173/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 5MG TBL FLM 20
0242324 73/ 173/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 5MG TBL FLM 30
0242325 73/ 173/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 5MG TBL FLM 50
0242326 73/ 173/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 5MG TBL FLM 60
0242327 73/ 173/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 5MG TBL FLM 90
0242328 73/ 173/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 5MG TBL FLM 100
0242329 73/ 173/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 5MG TBL FLM 200
0242330 73/ 173/15-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN ACCORD 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 3
0204019 73/ 173/15-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN ACCORD 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 5
0204020 73/ 173/15-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 10MG TBL FLM 10 I
0247582 73/ 237/12-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN APOTEX 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 100 III
0192883 73/ 237/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 10MG TBL FLM 100 I
0247584 73/ 237/12-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN APOTEX 5MG TBL FLM 10 I
0245155 73/ 236/12-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN APOTEX 5MG TBL FLM 30 I
0245156 73/ 236/12-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN APOTEX 5MG TBL FLM 100 I
0245157 73/ 236/12-C solifenaci.pdf solifenaci.pdf G04BD08 R
SOLIFENACIN APOTEX 5MG TBL FLM 10 I
0192866 73/ 236/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 5MG TBL FLM 30 I
0192867 73/ 236/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 5MG TBL FLM 100 I
0192868 73/ 236/12-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN APOTEX 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 10 II
0192869 73/ 236/12-C     G04BD08 B

‹‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09