Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 570
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VESICARE 5 MG 5MG TBL FLM 10
0018274 73/ 066/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
VESICARE 5 MG 5MG TBL FLM 30
0018275 73/ 066/05-C vesicare.pdf vesicare.pdf G04BD08 R
ZABCARE 5MG TBL FLM 10 I
0199587 73/ 173/12-C zabcare.pdf zabcare.pdf G04BD08 R
ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 100 III
0199604 73/ 174/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 5MG TBL FLM 100 I
0199589 73/ 173/12-C zabcare.pdf zabcare.pdf G04BD08 R
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 10 II
0199590 73/ 173/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 30 II
0199591 73/ 173/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 100 II
0199592 73/ 173/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 10 III
0199593 73/ 173/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 30 III
0199594 73/ 173/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY 5MG TBL FLM 100 III
0199595 73/ 173/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 10MG TBL FLM 10 I
0199596 73/ 174/12-C zabcare.pdf zabcare.pdf G04BD08 R
ZABCARE 10MG TBL FLM 30 I
0199597 73/ 174/12-C zabcare.pdf zabcare.pdf G04BD08 R
ZABCARE 10MG TBL FLM 100 I
0199598 73/ 174/12-C zabcare.pdf zabcare.pdf G04BD08 R
ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 10 II
0199599 73/ 174/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 30 II
0199600 73/ 174/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 100 II
0199601 73/ 174/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 10 III
0199602 73/ 174/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG TBL FLM 30 III
0199603 73/ 174/12-C     G04BD08 B
ZABCARE 5MG TBL FLM 30 I
0199588 73/ 173/12-C zabcare.pdf zabcare.pdf G04BD08 R

‹‹ ‹ 10 20 23 24 25 26 27 28 29 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09