Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1178
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 84
0132221 58/ 776/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 90
0132222 58/ 776/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 30
0132223 58/ 776/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 500
0132224 58/ 776/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 20
0132225 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 28
0132226 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 30
0132227 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 40
0132228 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 50
0132229 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 60
0132230 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 84
0132231 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 90
0132232 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 30
0132233 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 500
0132234 58/ 777/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 20
0132215 58/ 776/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 28
0132216 58/ 776/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 30
0132217 58/ 776/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 50MG TBL FLM 40
0132218 58/ 776/15-C     C07AB02 B
METOPROLOL AUROVITAS 100MG TBL FLM 60
0232522 58/ 777/15-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R
METOPROLOL MYLAN 200MG TBL PRO 60
0231775 58/ 829/09-C metoprolol.pdf metoprolol.pdf C07AB02 R

‹‹ ‹ 10 20 30 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11