Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 329
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARDEANUTRISOL G 20% 20% INF SOL 1X80ML
0069751 76/ 232/95-C/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 40% 40% INF SOL 1X80ML
0069755 76/ 232/95-D/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 40% 40% INF SOL 1X500ML
0069757 76/ 232/95-D/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 40% 40% INF SOL 20X80ML
0208456 76/ 232/95-D/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 40% 40% INF SOL 1X250ML
0086974 76/ 232/95-D/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 40% 40% INF SOL 20X100ML
0208455 76/ 232/95-D/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 40% 40% INF SOL 1X100ML
0032360 76/ 232/95-D/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 40% 40% INF SOL 10X500ML
0208457 76/ 232/95-D/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 40% 40% INF SOL 10X250ML
0208458 76/ 232/95-D/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 5% 5% INF SOL 20X80ML
0208460 76/ 232/95-A/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 5% 5% INF SOL 10X500ML
0208461 76/ 232/95-A/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 5% 5% INF SOL 10X250ML
0208462 76/ 232/95-A/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 5% 5% INF SOL 20X100ML
0208459 76/ 232/95-A/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 5% 5% INF SOL 1X80ML
0069739 76/ 232/95-A/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 5% 5% INF SOL 1X500ML
0069741 76/ 232/95-A/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 5% 5% INF SOL 1X100ML
0032348 76/ 232/95-A/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
ARDEANUTRISOL G 5% 5% INF SOL 1X250ML
0086966 76/ 232/95-A/C ardeanutri.pdf ardeanutri.pdf B05BA03 R
GLUCOSE FRESENIUS KABI 10% 100MG/ML INF SOL 1X250ML I
0234080 76/ 366/96-B/C glucosefre.pdf glucosefre.pdf B05BA03 R
GLUCOSE FRESENIUS KABI 10% 100MG/ML INF SOL 1X50ML I
0234081 76/ 366/96-B/C glucosefre.pdf glucosefre.pdf B05BA03 R
GLUCOSE FRESENIUS KABI 10% 100MG/ML INF SOL 1X500ML II
0234082 76/ 366/96-B/C glucosefre.pdf glucosefre.pdf B05BA03 R

‹‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05