Jak dlouho musí být uchovávána dokumentace v lékárně?

Veškeré doklady, které tvoří dokumentaci v lékárně (včetně dokumentace k zásilkovému výdeji), se uchovávají nejméně po dobu 5 let od data provedení posledního zápisu nebo zásilkového výdeje. Nově je nutno po tuto dobu uchovávat i recepty na léčivé přípravky plně hrazené pacientem a na léčivé přípravky pro léčbu zvířat.