Hlášení nežádoucí příhody a podezření na nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku

 

A. Hlásí výrobce a zplnomocněný zástupce

Návod k použití vigilančních formulářů

Formulář pro hlášení nežádoucí příhody

Typ hlášení:

 

Formulář pro periodické souhrnné hlášení

Typ hlášení:

B. Hlásí poskytovatel zdravotních služeb 

 

C. Hlásí ostatní subjekty