ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva Evropské lékové agentury

Evropská léková agentura zveřejňuje první týdenní farmakovigilanční zprávu k pandemii  

Aktuální týdenní bulletiny poskytnou informace o nežádoucích účincích po použití centrálně registrovaných pandemických vakcín a antivirotik v Evropské unii a doplní informace Agentury, které pravidelně zveřejňuje ohledně vývoje a schvalování léčiv pro užití v době pandemie.

"Věřím, že týdenní zprávy umožní zvýšení transparentnosti v oblasti pandemie a poskytnou pravidelně aktualizované informace veřejnosti", řekl Thomas Lönngren, ředitel Evropské lékové agentury.

Tyto informace podpoří komunikaci Evropských institucí a členských států a stanou se doplňkovým zdrojem, pokud jde o doporučení k používání vakcín a léčení antivirotiky.

Data k nežádoucím účinkům obsažená ve zprávách pochází z EudraVigilance, což je centrální evropská databáze nežádoucích účinků spravovaná Agenturou. Do EudraVigilance zasílají hlášení členské státy a držitelé rozhodnutí o registraci.

Týdenní zprávy nabídnou také odhad toho, kolik dávek pandemických vakcín a antivirotik bylo v Evropské unii předepsáno, jakož i další informace nápomocné k uvedení hlášení nežádoucích účinků do celkového kontextu.

Poznámky:

    1. Zpráva je k nalezení zde.

    2. Jsou tři pandemické vakcíny, Celvapan, Focetria and Pandemrix, registrované EK, a dále jedno antivirotikum, Tamiflu. Jsou i jiné pandemické vakcíny a antivirotika registrované členskými státy. Informace o činnosti Agentury v souvislosti s chřipkovou pandemií je možné nalézt na webové stránce Agentury pandemické chřipce (H1N1).

    3. Tato tisková zpráva spolu s dalšími informacemi o činnosti Evropské lékové agentuře, je k nalezení na webové stránce Agentury: www.emea.europa.eu

Dotazy médií směřujte na:

Martin Harvey Allchurch or Monika Benstetter

Tel. (44-20) 74 18 84 27, E-mail press@emea_europa_eu

Tiskové a informační oddělení
4.12.2009