ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář č. 10 – Odbor farmakovigilance sekce registrací

TÉMA: ZÁKLADY FARMAKOVIGILANCE  

Organizuje: Odbor farmakovigilance sekce registrací

 

Datum konání: Dvoudenní seminář, dne 19. 3. 2024 od 9.00 do cca 15.45 hod. a dne 20. 3. 2024 od 9.00 do cca 15.00 hod.Harmonogram semináře:

pdf.pngHarmonogram semináře.pdf, soubor typu pdf, (165,83 kB)


Okruhy semináře: 

Farmakovigilance v ČR a v EU, legislativa, hlášení nežádoucích účinků, plány řízení rizik, edukační materiály, informační dopisy DHPC, studie NPSB, PSUR/PSUSA, FV audit a inspekce

Podrobný program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici na webových stránkách SÚKL (v části Prezentace ze seminářů a konferencí) minimálně den před konáním semináře.Místo konání:

Státní ústav pro kontrolu léčiv – velký sál, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (budova A), on-line připojení nebude možné.

 

Přihlášení:

Přihlásit se na seminář můžete pomocí rezervačního systému zde.

Uzávěrka přihlášek: 15. 3. 2024 nebo při naplnění kapacity sálu.

Maximální počet přítomných účastníků: 105

Potvrzení o účasti na semináři bude rozesláno elektronicky po ukončení semináře.

 

Seminář není zpoplatněn.

Ze semináře je možné odhlášení nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře. Přihlášení je možné učinit nejpozději 2 dny před konáním semináře. V případě neomluvené absence na semináři si SÚKL vyhrazuje právo odmítnout přihlášení účastníka v následujících 6 měsících (z důvodu zajištění kapacity pro všechny zájemce o danou problematiku) - děkujeme za pochopení!

 

Dotazy: 

Zaslání případných dotazů bude možné v rámci rezervace prostřednictvím rezervačního systému.Cílová skupina:

Začínající pracovníci farmakovigilance, kvalifikované osoby odpovědné za farmakovigilanci (QPPV) držitelů rozhodnutí o registraci, kteří mají PSMF uložený na území České republiky a jedná se o malé společnosti (např. mikro, malý nebo střední podnik). Z důvodu kapacity sálu prosíme o přihlášení maximálně 2-3 osob z jedné firmy. Seminář není určen pro osoby se zkušenostmi ve farmakovigilanci, pro ty bude uspořádán jiný seminář ve dnech 21. nebo 22. 5. 2024.Garant: MUDr. Eva Jirsová


Organizační dotazy:

Ivona Pletichová, tel. č.: 272 185 274 e-mail: seminarefv@sukl_cz   

Kateřina Šustrová, tel. č.: 272 185 322, e-mail: seminarefv@sukl_cz

 

V rámci konání semináře bude možné zakoupit zvýhodněné konferenční menu (platba výlučně kartou).

 

Upozorňujeme účastníky semináře, že z kapacitních důvodů není možné parkovat v areálu SZÚ/SÚKL.


Děkujeme za pochopení.