ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ENTACAPONE ORION 200MG TBL FLM 30
0168407 EU/1/11/708/001 entacapone.pdf entacapone.pdf N04BX02 R
ENTACAPONE ORION 200MG TBL FLM 175
0168410 EU/1/11/708/004 entacapone.pdf entacapone.pdf N04BX02 R
ENTACAPONE ORION 200MG TBL FLM 100
0168409 EU/1/11/708/003 entacapone.pdf entacapone.pdf N04BX02 R
ENTACAPONE ORION 200MG TBL FLM 60
0168408 EU/1/11/708/002 entacapone.pdf entacapone.pdf N04BX02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. březen 2023 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. březen 2023 v 00:09