Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 382
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NUROFEN 200MG TBL OBD 8 II
0237347 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN 200MG TBL OBD 10 II
0237348 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN 200MG TBL OBD 2 II
0237349 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN 200MG TBL OBD 12 II
0237350 07/ 376/92-S/C nurofen.pdf nurofen.pdf M01AE01 R
NUROFEN 200MG EMP MED 2
0241689 29/ 141/18-C nurofen.pdf nurofen.pdf M02AA13 R
NUROFEN 200MG EMP MED 4
0241690 29/ 141/18-C nurofen.pdf nurofen.pdf M02AA13 R
NUROFEN 200MG EMP MED 6
0241691 29/ 141/18-C nurofen.pdf nurofen.pdf M02AA13 R
NUROFEN 200MG EMP MED 8
0241692 29/ 141/18-C nurofen.pdf nurofen.pdf M02AA13 R
NUROFEN 200MG EMP MED 10
0241693 29/ 141/18-C nurofen.pdf nurofen.pdf M02AA13 R
NUROFEN 200MG EMP MED 2
0228734 29/ 141/18-C     M02AA13 B
NUROFEN 200MG EMP MED 4
0228735 29/ 141/18-C     M02AA13 B
NUROFEN 200MG EMP MED 6
0228736 29/ 141/18-C     M02AA13 B
NUROFEN 200MG EMP MED 8
0228737 29/ 141/18-C     M02AA13 B
NUROFEN 200MG EMP MED 10
0228738 29/ 141/18-C     M02AA13 B
NUROFEN 200MG TBL OBD 12 POUZDRO
0021401 07/ 376/92-S/C     M01AE01 B
NUROFEN 200MG TBL OBD 4
0045290 07/ 376/92-S/C     M01AE01 B
NUROFEN 200MG TBL OBD 6
0045291 07/ 376/92-S/C     M01AE01 B
NUROFEN 200MG TBL OBD 8
0045292 07/ 376/92-S/C     M01AE01 B
NUROFEN 200MG TBL OBD 10
0045293 07/ 376/92-S/C     M01AE01 B
NUROFEN 200MG TBL OBD 2
0045294 07/ 376/92-S/C     M01AE01 B

‹‹ ‹ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09