Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 414
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PANTOMYL 40MG TBL ENT 90
0233286 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 100
0233287 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 250
0233288 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 30
0233289 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 98
0233290 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 14
0233291 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 28
0233292 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 56
0233293 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 98
0233294 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40MG TBL ENT 28X1
0233295 09/ 004/11-C pantomyl.pdf pantomyl.pdf A02BC02 R
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 30
0199975 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 98
0199976 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 14
0199977 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 28
0199978 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 56
0199979 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 98
0199980 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 28X1
0216907 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 7X1
0225861 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 14X1
0225862 09/ 004/11-C     A02BC02 B
PANTOMYL 40 MG 40MG TBL ENT 70
0225863 09/ 004/11-C     A02BC02 B

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09