Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 410
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CONTROLOC 40MG TBL ENT 7 I
0214547 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 10 I
0214548 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 15 I
0214549 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 48
0214567 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 49
0214568 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 56
0214569 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 60
0214570 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 84
0214571 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 90
0214572 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 98
0214573 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 2X49
0214574 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40MG TBL ENT 100
0214575 09/ 714/95-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 40 MG 40MG TBL ENT 112
0214576 09/ 714/95-C     A02BC02 B
CONTROLOC 40 MG 40MG TBL ENT 168
0214577 09/ 714/95-C     A02BC02 B
CONTROLOC 20MG TBL ENT 30 II
0214458 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 49 II
0214459 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 56 II
0214460 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 60 II
0214461 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 84 II
0214462 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R
CONTROLOC 20MG TBL ENT 90 II
0214463 09/ 380/00-C controloc.pdf controloc.pdf A02BC02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09