Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 108
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DICLOFENAC TEVA 10MG/G GEL 120G
0241057 29/ 142/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 20MG/G GEL 180G
0241064 29/ 143/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 20MG/G GEL 30G
0241059 29/ 143/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 20MG/G GEL 50G
0241060 29/ 143/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 20MG/G GEL 60G
0241061 29/ 143/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 20MG/G GEL 100G
0241062 29/ 143/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 20MG/G GEL 150G
0241063 29/ 143/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOFENAC TEVA 10MG/G GEL 150G
0241058 29/ 142/19-C diclofenac.pdf diclofenac.pdf M02AA15 R
DICLOZIAJA 11,6 MG/G 11,6MG/G GEL 100G
0189075 29/ 406/13-C dicloziaja.pdf dicloziaja.pdf M02AA15 R
DICLOZIAJA 11,6 MG/G 11,6MG/G GEL 40G
0189073 29/ 406/13-C dicloziaja.pdf dicloziaja.pdf M02AA15 R
DICLOZIAJA 11,6 MG/G 11,6MG/G GEL 50G
0189074 29/ 406/13-C dicloziaja.pdf dicloziaja.pdf M02AA15 R
FLALGO 140 MG 140MG EMP MED 2
0214066 29/ 402/16-C flalgo.pdf flalgo.pdf M02AA15 R
FLALGO 140 MG 140MG EMP MED 7
0218064 29/ 402/16-C     M02AA15 B
FLALGO 140 MG 140MG EMP MED 7(7X1)
0225907 29/ 402/16-C flalgo.pdf flalgo.pdf M02AA15 R
FLALGO 140 MG 140MG EMP MED 5
0214067 29/ 402/16-C flalgo.pdf flalgo.pdf M02AA15 R
FLALGO 140 MG 140MG EMP MED 10
0214068 29/ 402/16-C flalgo.pdf flalgo.pdf M02AA15 R
FLECTOR EP 10MG/G GEL 100G
0014826 29/ 350/96-C flectorep.pdf flectorep.pdf M02AA15 R
FLECTOR EP 10MG/G GEL 60G
0014825 29/ 350/96-C flectorep.pdf flectorep.pdf M02AA15 R
FLECTOR EP RAPID 50MG POR GRA SOL SCC 10
0014827 29/ 514/99-C flectorepr.pdf flectorepr.pdf M01AB05 R
FLECTOR EP RAPID 50MG POR GRA SOL SCC 20
0014828 29/ 514/99-C flectorepr.pdf flectorepr.pdf M01AB05 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09