Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 891
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ABROTANUM 2CH-200CH GRA 1X4G
0070702 93/ 592/94-A/C   abrotanum.pdf V12 R
ABROTANUM 3K-10MK GRA 1X4G
0077090 93/ 592/94-A/C   abrotanum.pdf V12 R
ACIDUM PHOSPHORICUM AKH C98-C229-C999 TBL NOB 90 I
0104429 93/ 480/07-C   acidumphos.pdf V12 R
ACIDUM PHOSPHORICUM AKH C98-C229-C999 TBL NOB 120 I
0104430 93/ 480/07-C   acidumphos.pdf V12 R
ACIDUM PHOSPHORICUM AKH C98-C229-C999 TBL NOB 30 I
0104427 93/ 480/07-C   acidumphos.pdf V12 R
ACIDUM PHOSPHORICUM AKH C98-C229-C999 TBL NOB 60 I
0104428 93/ 480/07-C   acidumphos.pdf V12 R
ACIDUM PHOSPHORICUM AKH C98-C229-C999 TBL NOB 30 II
0262872 93/ 480/07-C   acidumphos.pdf V12 R
ACIDUM PHOSPHORICUM AKH C98-C229-C999 TBL NOB 60 II
0262873 93/ 480/07-C   acidumphos.pdf V12 R
ACIDUM PHOSPHORICUM AKH C98-C229-C999 TBL NOB 90 II
0262874 93/ 480/07-C   acidumphos.pdf V12 R
ACIDUM PHOSPHORICUM AKH C98-C229-C999 TBL NOB 120 II
0262875 93/ 480/07-C   acidumphos.pdf V12 R
ACONITUM AKH TBL NOB 60 II
0145193 93/ 682/16-C   aconitumak.pdf V12 R
ACONITUM AKH TBL NOB 90 I
0145191 93/ 682/16-C   aconitumak.pdf V12 R
ACONITUM AKH TBL NOB 60 I
0145190 93/ 682/16-C   aconitumak.pdf V12 R
ACONITUM AKH TBL NOB 30 I
0145189 93/ 682/16-C   aconitumak.pdf V12 R
ACONITUM AKH TBL NOB 30 II
0145192 93/ 682/16-C   aconitumak.pdf V12 R
ACONITUM AKH TBL NOB 120 II
0246791 93/ 682/16-C   aconitumak.pdf V12 R
ACONITUM AKH TBL NOB 90 II
0145194 93/ 682/16-C   aconitumak.pdf V12 R
ACONITUM AKH TBL NOB 120 I
0145195 93/ 682/16-C   aconitumak.pdf V12 R
ACONITUM NAPELLUS 2CH GRA 1X4G
0062734 93/ 463/92-A/C   aconitumna.pdf V12 R
ACONITUM NAPELLUS 3K-10MK GRA 1X4G
0077092 93/ 463/92-A/C   aconitumna.pdf V12 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 30. listopad 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12