ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ORKAMBI 100MG/125MG TBL FLM 112(4X28)
0023837 EU/1/15/1059/005 orkambi.pdf orkambi.pdf R07AX30 R
ORKAMBI 150MG/188MG GRA 56
0238361 EU/1/15/1059/007 orkambi.pdf orkambi.pdf R07AX30 R
ORKAMBI 100MG/125MG GRA 56
0238360 EU/1/15/1059/006 orkambi.pdf orkambi.pdf R07AX30 R
ORKAMBI 200MG/125MG TBL FLM 112(4X28)
0209045 EU/1/15/1059/001 orkambi.pdf orkambi.pdf R07AX30 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2023 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2023 v 01:10