Vyhledávání












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2771
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACC LONG 600MG TBL EFF 20
0132878 52/ 973/95-C/PI/001/15 acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 20
0132862 52/ 973/95-C/PI/002/15 acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 100
0057407 52/ 973/95-C acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 50
0057406 52/ 973/95-C acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 20
0057396 52/ 973/95-C acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 10
0057395 52/ 973/95-C acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC NEO 100MG TBL EFF 25
0162246 52/ 016/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 200MG TBL EFF 20
0246177 52/ 017/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 100MG TBL EFF 100
0162248 52/ 016/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 200MG TBL EFF 10
0162249 52/ 017/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 200MG TBL EFF 20
0162250 52/ 017/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 100MG TBL EFF 20
0162245 52/ 016/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 100MG TBL EFF 10
0162244 52/ 016/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 200MG TBL EFF 50
0162252 52/ 017/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 200MG TBL EFF 100
0162253 52/ 017/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 200MG TBL EFF 25
0162251 52/ 017/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 100MG TBL EFF 10
0246171 52/ 016/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 100MG TBL EFF 20
0246172 52/ 016/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 100MG TBL EFF 25
0246173 52/ 016/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 100MG TBL EFF 50
0246174 52/ 016/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11