Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2872
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOPROBEC 200MCG/DÁV INH SOL PSS 1X200DÁV
0242808 14/ 240/19-C soprobec.pdf soprobec.pdf R03BA01 R
SOPROBEC 250MCG/DÁV INH SOL PSS 2X200DÁV
0254191 14/ 241/19-C soprobec.pdf soprobec.pdf R03BA01 R
SOPROBEC 50MCG/DÁV INH SOL PSS 2X200DÁV
0254188 14/ 238/19-C soprobec.pdf soprobec.pdf R03BA01 R
SOPROBEC 100MCG/DÁV INH SOL PSS 2X200DÁV
0254189 14/ 239/19-C soprobec.pdf soprobec.pdf R03BA01 R
SOPROBEC 200MCG/DÁV INH SOL PSS 2X200DÁV
0254190 14/ 240/19-C soprobec.pdf soprobec.pdf R03BA01 R
SOPROBEC 250MCG/DÁV INH SOL PSS 1X200DÁV
0242809 14/ 241/19-C soprobec.pdf soprobec.pdf R03BA01 R
SPIOLTO RESPIMAT 2,5MCG/2,5MCG INH SOL 3X60DÁV
0241332 14/ 362/15-C spioltores.pdf spioltores.pdf R03AL06 R
SPIOLTO RESPIMAT 2,5MCG/2,5MCG INH SOL 3X60DÁV+1INH
0241330 14/ 362/15-C spioltores.pdf spioltores.pdf R03AL06 R
SPIOLTO RESPIMAT 2,5MCG/2,5MCG INH SOL 1X60DÁV+1INH
0206848 14/ 362/15-C spioltores.pdf spioltores.pdf R03AL06 R
SPIOLTO RESPIMAT 2,5MCG/2,5MCG INH SOL 1X60DÁV
0241331 14/ 362/15-C spioltores.pdf spioltores.pdf R03AL06 R
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMŮ/2,5 MIKROGRAMŮ 2,5MCG/2,5MCG/DÁV INH SOL 2X60DÁV+2INH
0206849 14/ 362/15-C     R03AL06 B
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMŮ/2,5 MIKROGRAMŮ 2,5MCG/2,5MCG/DÁV INH SOL 3X60DÁV+3INH
0206850 14/ 362/15-C     R03AL06 B
SPIOLTO RESPIMAT 2,5 MIKROGRAMŮ/2,5 MIKROGRAMŮ 2,5MCG/2,5MCG/DÁV INH SOL 8X60DÁV+8INH
0206851 14/ 362/15-C     R03AL06 B
SPIRIVA 18MCG INH PLV CPS DUR 90
0018959 14/ 174/02-C spiriva.pdf spiriva.pdf R03BB04 R
SPIRIVA 18MCG INH PLV CPS DUR 60
0032394 14/ 174/02-C spiriva.pdf spiriva.pdf R03BB04 R
SPIRIVA 18MCG INH PLV CPS DUR 30
0032393 14/ 174/02-C spiriva.pdf spiriva.pdf R03BB04 R
SPIRIVA 18MCG INH PLV CPS DUR 30+INH
0032392 14/ 174/02-C spiriva.pdf spiriva.pdf R03BB04 R
SPIRIVA 18MCG INH PLV CPS DUR 10+INH
0032391 14/ 174/02-C spiriva.pdf spiriva.pdf R03BB04 R
SPIRIVA 18MCG INH PLV CPS DUR 5X30+INH H
0191141 14/ 174/02-C spiriva.pdf spiriva.pdf R03BB04 R
SPIRIVA 18MCG INH PLV CPS DUR 5X60 H
0191142 14/ 174/02-C spiriva.pdf spiriva.pdf R03BB04 R

‹‹ ‹ 70 80 90 100 110 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 130 140 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11