Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 157
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VERAL 10MG/G GEL 100G II
0202790 29/ 293/03-C veral.pdf veral.pdf M02AA15 R
VOLTAREN 140 MG LÉČIVÁ NÁPLAST 140MG EMP MED 10
0172673 29/ 257/13-C voltaren.pdf voltaren.pdf M02AA15 R
VOLTAREN 140 MG LÉČIVÁ NÁPLAST 140MG EMP MED 5
0172672 29/ 257/13-C voltaren.pdf voltaren.pdf M02AA15 R
VOLTAREN 140 MG LÉČIVÁ NÁPLAST 140MG EMP MED 2
0172674 29/ 257/13-C voltaren.pdf voltaren.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 150G IIB
0246021 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 50G IIB
0246022 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 100G IIB
0246023 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 20G IIB
0246024 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 30G IIB
0246025 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 10G IIB
0246026 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 50ML
0173201 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 100ML
0173202 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 75ML
0173203 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 20G I
0173204 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 30G I
0173205 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 50G I
0173206 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 100G I
0173207 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 50G IIA
0173208 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 100G IIA
0173209 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R
VOLTAREN EMULGEL 10MG/G GEL 20G IIA
0173210 29/ 127/88-C voltarenem.pdf voltarenem.pdf M02AA15 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11