Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KINERET 100MG/0,67ML INJ SOL 28(4X7)X0,67ML
0194696 EU/1/02/203/007 kineret.pdf kineret.pdf L04AC03 R
KINERET 100MG/0,67ML INJ SOL 1X0,67ML
0194694 EU/1/02/203/005 kineret.pdf kineret.pdf L04AC03 R
KINERET 100MG/0,67ML INJ SOL 7X0,67ML
0194695 EU/1/02/203/006 kineret.pdf kineret.pdf L04AC03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12