Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 95
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HUMIRA 40MG INJ SOL 1X0,4ML III
0238272 EU/1/03/256/023 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 1X0,8ML II
0025569 EU/1/03/256/006 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 6X0,8ML I
0025568 EU/1/03/256/005 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 4X0,8ML I
0025567 EU/1/03/256/004 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 2X0,8ML I
0025566 EU/1/03/256/003 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 1X0,8ML I
0025565 EU/1/03/256/002 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 6X0,8ML
0027920 EU/1/03/256/010 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 4X0,8ML
0027919 EU/1/03/256/009 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0027918 EU/1/03/256/008 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0027917 EU/1/03/256/007 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 4X0,4ML
0209098 EU/1/03/256/018 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 6X0,4ML
0209099 EU/1/03/256/019 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 2X0,4ML
0209097 EU/1/03/256/017 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 1X0,4ML
0209096 EU/1/03/256/016 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 20MG INJ SOL 2X0,2ML I
0222669 EU/1/03/256/022 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 80MG INJ SOL 1X0,8ML
0222377 EU/1/03/256/021 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 80MG INJ SOL 1X0,8ML I
0222100 EU/1/03/256/020 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 6X0,4ML I
0210937 EU/1/03/256/015 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 4X0,4ML I
0210936 EU/1/03/256/014 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R
HUMIRA 40MG INJ SOL 2X0,4ML I
0210935 EU/1/03/256/013 humira.pdf humira.pdf L04AB04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09