Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 47
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BENEPALI 50MG INJ SOL 4X0,98ML
0209128 EU/1/15/1074/002 benepali.pdf benepali.pdf L04AB01 R
BENEPALI 25MG INJ SOL 24(6X4)X0,51ML
0238249 EU/1/15/1074/007 benepali.pdf benepali.pdf L04AB01 R
BENEPALI 25MG INJ SOL 8(2X4)X0,51ML
0238248 EU/1/15/1074/006 benepali.pdf benepali.pdf L04AB01 R
BENEPALI 25MG INJ SOL 4X0,51ML
0222211 EU/1/15/1074/005 benepali.pdf benepali.pdf L04AB01 R
BENEPALI 50MG INJ SOL 12(3X4)X0,98ML
0219343 EU/1/15/1074/003 benepali.pdf benepali.pdf L04AB01 R
BENEPALI 50MG INJ SOL 12(3X4)X0,98ML
0219344 EU/1/15/1074/004 benepali.pdf benepali.pdf L04AB01 R
BENEPALI 50MG INJ SOL 4X0,98ML
0209127 EU/1/15/1074/001 benepali.pdf benepali.pdf L04AB01 R
ENBREL 50MG INJ SOL 4X1ML
0027905 EU/1/99/126/017 enbrel.pdf enbrel.pdf L04AB01 R
ENBREL 25MG INJ SOL 12X0,5ML
0238204 EU/1/99/126/026 enbrel.pdf enbrel.pdf L04AB01 R
ENBREL 25MG INJ SOL 4X0,5ML
0027907 EU/1/99/126/013 enbrel.pdf enbrel.pdf L04AB01 R
ENBREL 25MG INJ SOL 8X0,5ML
0027908 EU/1/99/126/014 enbrel.pdf enbrel.pdf L04AB01 R
ENBREL 25MG INJ SOL 24X0,5ML
0027909 EU/1/99/126/015 enbrel.pdf enbrel.pdf L04AB01 R
ENBREL 25MG INJ PSO LQF 8+8X1ML ISP+8J+8AD
0028442 EU/1/99/126/004 enbrel.pdf enbrel.pdf L04AB01 R
ENBREL 25MG INJ PSO LQF 24+24X1ML ISP+24J+24AD
0028443 EU/1/99/126/005 enbrel.pdf enbrel.pdf L04AB01 R
ENBREL 25MG INJ PSO LQF 4+4X1ML ISP+4J+4AD
0026515 EU/1/99/126/003 enbrel.pdf enbrel.pdf L04AB01 R
ENBREL 25MG INJ PLV SOL 4
0026516 EU/1/99/126/002 enbrel.pdf enbrel.pdf L04AB01 R
ENBREL 50MG INJ SOL 12X1ML
0027904 EU/1/99/126/018 enbrel.pdf enbrel.pdf L04AB01 R
ENBREL 50MG INJ SOL 2X1ML
0027906 EU/1/99/126/016 enbrel.pdf enbrel.pdf L04AB01 R
ENBREL 50MG INJ SOL 2X1ML
0149394 EU/1/99/126/019 enbrel.pdf enbrel.pdf L04AB01 R
ENBREL 50MG INJ SOL 4X1ML
0149395 EU/1/99/126/020 enbrel.pdf enbrel.pdf L04AB01 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09