Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ISENTRESS 600MG TBL FLM 60
0222370 EU/1/07/436/006 isentress.pdf isentress.pdf J05AJ01 R
ISENTRESS 400MG TBL FLM 180(3X60)
0029952 EU/1/07/436/002 isentress.pdf isentress.pdf J05AJ01 R
ISENTRESS 600MG TBL FLM 180(3X60)
0222677 EU/1/07/436/007 isentress.pdf isentress.pdf J05AJ01 R
ISENTRESS 400MG TBL FLM 60
0029951 EU/1/07/436/001 isentress.pdf isentress.pdf J05AJ01 R
ISENTRESS 100MG TBL MND 60
0194348 EU/1/07/436/004 isentress.pdf isentress.pdf J05AJ01 R
ISENTRESS 25MG TBL MND 60
0194347 EU/1/07/436/003 isentress.pdf isentress.pdf J05AJ01 R
ISENTRESS 100MG POR GRA SUS 60
0210113 EU/1/07/436/005 isentress.pdf isentress.pdf J05AJ01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09