Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 21
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PIPERACILINA+TAZOBACTAM GENERIS 4000 MG + 500 MG 4000MG/500MG INF PLV SOL 1
0232598 piperacili.pdf piperacili.pdf J01CR05 F
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM 4G/0,5G 4G/0,5G INF PLV SOL 1
0232563 piperacill.pdf piperacill.pdf J01CR05 F
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM IBIGEN 4G/0,5G INF PLV SOL 1
0113423 15/ 260/08-C piperacill.pdf piperacill.pdf J01CR05 R
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM IBIGEN 4G/0,5G INF PLV SOL 10
0113424 15/ 260/08-C piperacill.pdf piperacill.pdf J01CR05 R
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM IBIGEN 2G/0,25G INF PLV SOL 10
0113422 15/ 259/08-C piperacill.pdf piperacill.pdf J01CR05 R
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM IBIGEN 2G/0,25G INF PLV SOL 1
0113421 15/ 259/08-C piperacill.pdf piperacill.pdf J01CR05 R
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI 4G/0,5G INF PLV SOL 5
0113452 15/ 654/08-C piperacill.pdf piperacill.pdf J01CR05 R
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI 4G/0,5G INF PLV SOL 10
0113453 15/ 654/08-C piperacill.pdf piperacill.pdf J01CR05 R
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI 4G/0,5G INF PLV SOL 1
0113451 15/ 654/08-C piperacill.pdf piperacill.pdf J01CR05 R
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM MYLAN 4G/500MG INF PLV SOL 10
0141265 15/ 740/09-C piperacill.pdf piperacill.pdf J01CR05 R
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM MYLAN 4G/500MG INF PLV SOL 1
0141263 15/ 740/09-C piperacill.pdf piperacill.pdf J01CR05 R
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM MYLAN 4G/500MG INF PLV SOL 5
0141264 15/ 740/09-C piperacill.pdf piperacill.pdf J01CR05 R
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM MYLAN 4G/500MG INF PLV SOL 12
0141266 15/ 740/09-C piperacill.pdf piperacill.pdf J01CR05 R
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM OLIKLA 4G/0,5G INF PLV SOL 5
0173856 15/ 868/16-C piperacill.pdf piperacill.pdf J01CR05 R
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM OLIKLA 4G/0,5G INF PLV SOL 10
0173857 15/ 868/16-C piperacill.pdf piperacill.pdf J01CR05 R
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM OLIKLA 2G/0,25G INF PLV SOL 5
0220953 15/ 029/17-C piperacill.pdf piperacill.pdf J01CR05 R
PIPERACILLIN/TAZOBACTAM OLIKLA 2G/0,25G INF PLV SOL 10
0223984 15/ 029/17-C piperacill.pdf piperacill.pdf J01CR05 R
TAZIP 4G/0,5G INF PLV SOL 12
0162497 15/ 671/08-C tazip.pdf tazip.pdf J01CR05 R
TAZIP 4G/0,5G INF PLV SOL 10
0162496 15/ 671/08-C tazip.pdf tazip.pdf J01CR05 R
TAZIP 4G/0,5G INF PLV SOL 1
0162495 15/ 671/08-C tazip.pdf tazip.pdf J01CR05 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14