Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 936
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
METYPRED 4MG TBL NOB 50
0158810 56/ 225/10-C metypred.pdf metypred.pdf H02AB04 R
METYPRED 4MG TBL NOB 100
0158811 56/ 225/10-C metypred.pdf metypred.pdf H02AB04 R
METYPRED 4MG TBL NOB 10
0158807 56/ 225/10-C metypred.pdf metypred.pdf H02AB04 R
METYPRED 4MG TBL NOB 20
0158808 56/ 225/10-C metypred.pdf metypred.pdf H02AB04 R
METYPRED 16MG TBL NOB 10
0158812 56/ 226/10-C metypred.pdf metypred.pdf H02AB04 R
METYPRED 16MG TBL NOB 20
0158813 56/ 226/10-C metypred.pdf metypred.pdf H02AB04 R
METYPRED 16MG TBL NOB 30
0158814 56/ 226/10-C metypred.pdf metypred.pdf H02AB04 R
METYPRED 16MG TBL NOB 50
0158815 56/ 226/10-C metypred.pdf metypred.pdf H02AB04 R
METYPRED 16MG TBL NOB 100
0158816 56/ 226/10-C metypred.pdf metypred.pdf H02AB04 R
METYPRED 4MG TBL NOB 30
0158809 56/ 225/10-C metypred.pdf metypred.pdf H02AB04 R
MICALCET 90MG TBL FLM 14
0213234 56/ 144/16-C micalcet.pdf micalcet.pdf H05BX01 R
MICALCET 60MG TBL FLM 84
0213233 56/ 143/16-C micalcet.pdf micalcet.pdf H05BX01 R
MICALCET 30MG TBL FLM 28
0213229 56/ 142/16-C micalcet.pdf micalcet.pdf H05BX01 R
MICALCET 30MG TBL FLM 84
0213230 56/ 142/16-C micalcet.pdf micalcet.pdf H05BX01 R
MICALCET 60MG TBL FLM 14
0213231 56/ 143/16-C micalcet.pdf micalcet.pdf H05BX01 R
MICALCET 60MG TBL FLM 28
0213232 56/ 143/16-C micalcet.pdf micalcet.pdf H05BX01 R
MICALCET 90MG TBL FLM 28
0213235 56/ 144/16-C micalcet.pdf micalcet.pdf H05BX01 R
MICALCET 90MG TBL FLM 84
0213236 56/ 144/16-C micalcet.pdf micalcet.pdf H05BX01 R
MICALCET 30MG TBL FLM 14
0213228 56/ 142/16-C micalcet.pdf micalcet.pdf H05BX01 R
MIMPARA 30MG TBL FLM 14
0028308 EU/1/04/292/001 mimpara.pdf mimpara.pdf H05BX01 R

‹‹ ‹ 10 20 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. únor 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. leden 2021 v 00:09