Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 500
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 100 II
0139788 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 5MG TBL FLM 200 II
0139789 73/ 695/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 3 I
0139790 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 5 I
0139791 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 10 I
0139792 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 20 I
0139793 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 30 I
0139794 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 50 I
0139795 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 60 I
0139796 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 90 I
0139797 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 100 I
0139798 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 200 I
0139799 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 3 II
0139800 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 5 II
0139801 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 10 II
0139802 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 20 II
0139803 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 30 II
0139804 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 50 II
0139805 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 60 II
0139806 73/ 696/16-C     G04BD08 B
SOLIFENACIN FARMAX 10MG TBL FLM 90 II
0139807 73/ 696/16-C     G04BD08 B

‹‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10