Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROSUVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 30 I
0235555 31/ 107/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 56 I
0235556 31/ 107/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 60 I
0235557 31/ 107/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 84 I
0235558 31/ 107/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 90 I
0235559 31/ 107/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 98 I
0235560 31/ 107/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 28
0235561 31/ 107/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN NEWLINE PHARMA 20MG TBL FLM 28
0230669 31/ 674/16-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN NEWLINE PHARMA 20MG TBL FLM 56
0139992 31/ 674/16-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN NEWLINE PHARMA 20MG TBL FLM 56
0230671 31/ 674/16-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN NEWLINE PHARMA 40MG TBL FLM 90
0230683 31/ 675/16-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN NEWLINE PHARMA 40MG TBL FLM 100
0230684 31/ 675/16-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN NEWLINE PHARMA 20MG TBL FLM 60
0230672 31/ 674/16-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN NEWLINE PHARMA 20MG TBL FLM 84
0230673 31/ 674/16-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN NEWLINE PHARMA 20MG TBL FLM 90
0230674 31/ 674/16-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN NEWLINE PHARMA 20MG TBL FLM 100
0230675 31/ 674/16-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN NEWLINE PHARMA 40MG TBL FLM 14
0230676 31/ 675/16-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN NEWLINE PHARMA 40MG TBL FLM 20
0230677 31/ 675/16-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN NEWLINE PHARMA 40MG TBL FLM 28
0230678 31/ 675/16-C     C10AA07 B
ROSUVASTATIN NEWLINE PHARMA 40MG TBL FLM 30
0230679 31/ 675/16-C     C10AA07 B

‹‹ ‹ 10 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09