Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 60 III
0235515 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 84 III
0235516 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 90 III
0235517 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 98 III
0235518 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 14 I
0235519 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 15 I
0235520 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 28 I
0235521 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 30 I
0235522 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 56 I
0235523 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 60 I
0235524 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 84 I
0235525 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 90 I
0235526 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 98 I
0235527 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 28
0235528 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 30
0235529 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 56
0235530 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 60
0235531 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 84
0235532 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 10MG TBL FLM 90
0235533 31/ 106/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 14 II
0235534 31/ 107/12-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R

‹‹ ‹ 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09