Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 837
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 90
0245083 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 10MG TBL FLM 250
0245084 31/ 111/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 60
0245085 31/ 112/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 98
0245086 31/ 112/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 100
0245087 31/ 112/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 30
0245088 31/ 112/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 100
0245089 31/ 112/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 500
0245090 31/ 112/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 10
0245091 31/ 112/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 50
0245092 31/ 112/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 56
0245093 31/ 112/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 90
0245094 31/ 112/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 250
0245095 31/ 112/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 15
0245096 31/ 112/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 20
0245097 31/ 112/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 28
0245098 31/ 112/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 20MG TBL FLM 30
0245099 31/ 112/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 40MG TBL FLM 15
0245100 31/ 113/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 40MG TBL FLM 20
0245101 31/ 113/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R
ROSUVASTATIN AUROVITAS 40MG TBL FLM 28
0245102 31/ 113/13-C rosuvastat.pdf rosuvastat.pdf C10AA07 R

‹‹ ‹ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09