Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 287
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARIONEX 50MG TBL FLM 210
0162458 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 280
0162459 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 21
0162460 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 28
0162461 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 50
0162462 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 56
0162463 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 98
0162464 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 7
0162465 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 10
0162466 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
LAKEA 50MG TBL FLM 30
0095461 58/ 264/03-C lakea.pdf lakea.pdf C09CA01 R
LAKEA 50MG TBL FLM 100
0200938 58/ 264/03-C lakea.pdf lakea.pdf C09CA01 R
LAKEA 50MG TBL FLM 98
0200937 58/ 264/03-C lakea.pdf lakea.pdf C09CA01 R
LORISTA 100 100MG TBL FLM 100
0125035 58/ 395/06-C lorista100.pdf lorista100.pdf C09CA01 R
LORISTA 100 100MG TBL FLM 20
0169135 58/ 395/06-C lorista100.pdf lorista100.pdf C09CA01 R
LORISTA 100 100MG TBL FLM 84
0169136 58/ 395/06-C lorista100.pdf lorista100.pdf C09CA01 R
LORISTA 100 100MG TBL FLM 90
0169137 58/ 395/06-C lorista100.pdf lorista100.pdf C09CA01 R
LORISTA 100 100MG TBL FLM 112
0219999 58/ 395/06-C lorista100.pdf lorista100.pdf C09CA01 R
LORISTA 100 100MG TBL FLM 100
0251038 58/ 395/06-C lorista100.pdf lorista100.pdf C09CA01 R
LORISTA 100 100MG TBL FLM 7
0107162 58/ 395/06-C lorista100.pdf lorista100.pdf C09CA01 R
LORISTA 100 100MG TBL FLM 10
0107163 58/ 395/06-C lorista100.pdf lorista100.pdf C09CA01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09