Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6509
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CANDEZEK 8MG/5MG CPS DUR 60
0237436 58/ 382/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 8MG/5MG CPS DUR 90
0237437 58/ 382/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 8MG/5MG CPS DUR 98
0237438 58/ 382/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 8MG/5MG CPS DUR 100
0237439 58/ 382/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 16MG/5MG CPS DUR 14
0237452 58/ 384/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 16MG/5MG CPS DUR 28
0237453 58/ 384/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 16MG/5MG CPS DUR 30
0237454 58/ 384/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 16MG/5MG CPS DUR 56
0237455 58/ 384/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 16MG/5MG CPS DUR 60
0237456 58/ 384/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 16MG/5MG CPS DUR 90
0237457 58/ 384/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 16MG/5MG CPS DUR 98
0237458 58/ 384/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 16MG/5MG CPS DUR 100
0237459 58/ 384/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 16MG/10MG CPS DUR 14
0237424 58/ 385/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 16MG/10MG CPS DUR 28
0237425 58/ 385/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 16MG/10MG CPS DUR 30
0237426 58/ 385/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 16MG/10MG CPS DUR 56
0237427 58/ 385/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 16MG/10MG CPS DUR 60
0237428 58/ 385/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 16MG/10MG CPS DUR 90
0237429 58/ 385/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 16MG/10MG CPS DUR 98
0237430 58/ 385/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 16 MG/10 MG TVRDÉ TOBOLKY 16MG/10MG CPS DUR 100
0115932 58/ 385/16-C     C09DB07 B

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 70 80 90 100 110 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14