Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6509
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/80MG TBL FLM 56X1
0209242 EU/1/16/1092/008 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/80MG TBL FLM 90X1
0209243 EU/1/16/1092/009 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/80MG TBL FLM 98X1
0209244 EU/1/16/1092/010 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/80MG TBL FLM 28
0209245 EU/1/16/1092/011 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/80MG TBL FLM 56
0209246 EU/1/16/1092/012 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/80MG TBL FLM 98
0209247 EU/1/16/1092/013 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 14
0209248 EU/1/16/1092/014 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 28
0209249 EU/1/16/1092/015 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 56
0209250 EU/1/16/1092/016 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 98
0209251 EU/1/16/1092/017 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 14X1
0209252 EU/1/16/1092/018 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 28X1
0209253 EU/1/16/1092/019 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 30X1
0209254 EU/1/16/1092/020 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 56X1
0209255 EU/1/16/1092/021 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 90X1
0209256 EU/1/16/1092/022 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 98X1
0209257 EU/1/16/1092/023 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 28
0209258 EU/1/16/1092/024 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 56
0209259 EU/1/16/1092/025 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 5MG/160MG TBL FLM 98
0209260 EU/1/16/1092/026 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R
AMLODIPIN/VALSARTAN MYLAN 10MG/160MG TBL FLM 14
0209261 EU/1/16/1092/027 amlodipinv.pdf amlodipinv.pdf C09DB01 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 50 60 100 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14