Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 69
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ATRAM 25MG TBL NOB 90
0084587 77/ 156/03-C atram.pdf atram.pdf C07AG02 R
ATRAM 25MG TBL NOB 30
0098925 77/ 156/03-C atram.pdf atram.pdf C07AG02 R
ATRAM 12,5MG TBL NOB 30
0098924 77/ 155/03-C atram.pdf atram.pdf C07AG02 R
ATRAM 12,5MG TBL NOB 15
0098923 77/ 155/03-C atram.pdf atram.pdf C07AG02 R
ATRAM 6,25MG TBL NOB 15
0098921 77/ 154/03-C atram.pdf atram.pdf C07AG02 R
ATRAM 6,25MG TBL NOB 30
0098922 77/ 154/03-C atram.pdf atram.pdf C07AG02 R
CARVESAN 6,25MG TBL NOB 28
0102595 77/ 326/07-C carvesan.pdf carvesan.pdf C07AG02 R
CARVESAN 6,25MG TBL NOB 30
0102596 77/ 326/07-C carvesan.pdf carvesan.pdf C07AG02 R
CARVESAN 6,25MG TBL NOB 50
0102597 77/ 326/07-C carvesan.pdf carvesan.pdf C07AG02 R
CARVESAN 6,25MG TBL NOB 60
0102598 77/ 326/07-C carvesan.pdf carvesan.pdf C07AG02 R
CARVESAN 6,25MG TBL NOB 90
0102599 77/ 326/07-C carvesan.pdf carvesan.pdf C07AG02 R
CARVESAN 25MG TBL NOB 100
0102612 77/ 327/07-C carvesan.pdf carvesan.pdf C07AG02 R
CARVESAN 25MG TBL NOB 28
0102607 77/ 327/07-C carvesan.pdf carvesan.pdf C07AG02 R
CARVESAN 25MG TBL NOB 30
0102608 77/ 327/07-C carvesan.pdf carvesan.pdf C07AG02 R
CARVESAN 25MG TBL NOB 50
0102609 77/ 327/07-C carvesan.pdf carvesan.pdf C07AG02 R
CARVESAN 25MG TBL NOB 60
0102610 77/ 327/07-C carvesan.pdf carvesan.pdf C07AG02 R
CARVESAN 25MG TBL NOB 90
0102611 77/ 327/07-C carvesan.pdf carvesan.pdf C07AG02 R
CARVESAN 6,25MG TBL NOB 100
0102600 77/ 326/07-C carvesan.pdf carvesan.pdf C07AG02 R
CORYOL 25MG TBL NOB 100
0234672 77/ 017/04-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R
CORYOL 3,125MG TBL NOB 100
0234673 77/ 047/05-C coryol.pdf coryol.pdf C07AG02 R

1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09