Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6448
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
XIGDUO 5MG/1000MG TBL FLM 60
0194781 EU/1/13/900/010 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R
XIGDUO 5MG/1000MG TBL FLM 196(2X98)
0194783 EU/1/13/900/012 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R
XIGDUO 5MG/850MG TBL FLM 196(2X98)
0194777 EU/1/13/900/006 xigduo.pdf xigduo.pdf A10BD15 R
XILIARX 50MG TBL NOB 336(3X112)
0500819 EU/1/08/486/011 xiliarx.pdf xiliarx.pdf A10BH02 R
XILIARX 50MG TBL NOB 336
0500818 EU/1/08/486/010 xiliarx.pdf xiliarx.pdf A10BH02 R
XILIARX 50MG TBL NOB 180
0500817 EU/1/08/486/009 xiliarx.pdf xiliarx.pdf A10BH02 R
XILIARX 50MG TBL NOB 112
0500816 EU/1/08/486/008 xiliarx.pdf xiliarx.pdf A10BH02 R
XILIARX 50MG TBL NOB 90
0500815 EU/1/08/486/007 xiliarx.pdf xiliarx.pdf A10BH02 R
XILIARX 50MG TBL NOB 60
0500814 EU/1/08/486/006 xiliarx.pdf xiliarx.pdf A10BH02 R
XILIARX 50MG TBL NOB 56
0500813 EU/1/08/486/005 xiliarx.pdf xiliarx.pdf A10BH02 R
XILIARX 50MG TBL NOB 30
0500812 EU/1/08/486/004 xiliarx.pdf xiliarx.pdf A10BH02 R
XILIARX 50MG TBL NOB 28
0500811 EU/1/08/486/003 xiliarx.pdf xiliarx.pdf A10BH02 R
XILIARX 50MG TBL NOB 7
0500809 EU/1/08/486/001 xiliarx.pdf xiliarx.pdf A10BH02 R
XILIARX 50MG TBL NOB 14
0500810 EU/1/08/486/002 xiliarx.pdf xiliarx.pdf A10BH02 R
XULTOPHY 100U/ML+3,6MG/ML INJ SOL 1X3ML
0210189 EU/1/14/947/001 xultophy.pdf xultophy.pdf A10AE56 R
XULTOPHY 100U/ML+3,6MG/ML INJ SOL 10(2X5)X3ML
0210192 EU/1/14/947/004 xultophy.pdf xultophy.pdf A10AE56 R
XULTOPHY 100U/ML+3,6MG/ML INJ SOL 5X3ML
0210191 EU/1/14/947/003 xultophy.pdf xultophy.pdf A10AE56 R
XULTOPHY 100U/ML+3,6MG/ML INJ SOL 3X3ML
0210190 EU/1/14/947/002 xultophy.pdf xultophy.pdf A10AE56 R
YAL 13,4G/67,5ML+10MG/67,5ML RCT SOL 2X67,5ML
0012770 61/ 116/98-C yal.pdf yal.pdf A06AG10 R
YAL 13,4G/67,5ML+10MG/67,5ML RCT SOL 10X67,5ML
0092489 61/ 116/98-C yal.pdf yal.pdf A06AG10 R

‹‹ ‹ 100 200 270 280 290 300 310 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11