ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

CAU-10

Žádost o odbornou konzultaci poskytnutou sekcí CAU    

 

Důležité upozornění pro distributory léčivých přípravků - databáze EudraGMDP

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) upozorňuje distributory léčivých přípravků na změny v databázi EudraGMDP související s  integrací databáze EudraGMDP se službou EMA pro správu organizací (OMS)  

 

Sankce - rok 2022

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.2.2022

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.2.2022. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Intratect®

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Intratect® 100g/l solution for infusion(10%).   

 

Co dělat v případě podezření na nelegální nabídku léku?

Máte-li podezření na nelegální nabídku ohlaste ji prosím prostřednictvím následujícího formuláře.  

 

Kam se obrátit v případě problému s doplňkem stravy?

Narazili jste v českých internetových nabídkách na doplňky stravy neoznačené v českém jazyce? Byl Vám prostřednictvím zásilkového či internetového prodeje zaslán jiný výrobek, než jste si objednali? Máte podezření, že Vámi zakoupený výrobek není v pořádku?  

 

Nákup léků na internetu

 

Povinnosti lékárny provozující internetový výdej

Přehled povinností lékárny provozující internetový prodej.  

 

Základní pravidla pro nákup léků a doplňků stravy na internetu

Základní pravidla pro zákazníky.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.3.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen " návrh Seznamu ZP").   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 1. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se nežádoucích účinků léčivých přípravků, konkrétně: 1) Jaká byla podhlášenost NÚ v uvedených letech? 2) Kolik procent ze všech hlášení podezření na NÚ vakcín činí podezření na závažné NÚ v uvedených letech? 3) Kolik procent lékařů hlásilo NÚ v uvedených letech? 4) Kolik hlášení bylo od lékařů a kolik od pacientů?  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 1. 2022

Žádost o poskytnutí kopie rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto, že výrobek Vitamin D3 5000 IU Czech Virus distributora Czech Nutrition s.r.o., IČ: 04242599, se sídlem Hády 1098/5a, 614 00 Brno Maloměřice, naplňuje definici léčivého přípravku uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech a dále zaslání veškerých rozhodnutí, kterým bylo od roku 2018 SÚKL rozhodnuto o jiném výrobku, doplňku stravy, který naplňoval definici léčivého přípravku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 1. 2022

Žádost o poskytnutí následujících informací, cit.: „1. bylo Státním ústavem pro kontrolu léčiv zahájeno šetření výrobku Vivomixx, který na trh v České republice uvádí společnosti MEDIMPORT, spol. s r.o., IČ: 18629415, zda by na základě svého složení či prezentace neměl být zařazen mezi léčivé přípravky,  2. bylo-li takové šetření zahájeno, pak pod jakým číslem jednacím a spisovou značkou a zda-li již bylo ukončeno a s jakým výsledkem, 3. bylo šetření ukončeno rozhodnutím, žádáme o zaslání takového rozhodnutí a nebude-li to pro zákonné překážky možné, pak alespoň výrok rozhodnutí, den, kdy bylo rozhodnutí vydáno a kdy nabylo právní moci.“    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 1. 2022

Žádost o uveřejnění všech studií týkající se výzkumu vakcíny Comirnaty od společnosti Pfizer, které má Státní ústav pro kontrolu léčiv k dispozici.