ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Prezentace k semináři 11 - Sekce registrací (Klinické hodnocení)

Téma: Novinky v oblasti klinických hodnocení léčiv a časté nedostatky předkládané dokumentace  

 

Informace SÚKL ze dne 31.10.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb souběžně dováženého léčivého přípravku Jeanine 2mg/0,03mg tbl.obd.3x21, reg.č. 17/407/00-C/PI/002/13 se závadou v jakosti.  

 

Informační dopis Valproát

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s požadavky Evropské lékove agentury (EMA) si Vás dovoluje informovat o důležitych nových kontraindikacích, zesílených upozorněních a opatřeních týkajících se prevence expozice valproátu během těhotenství.  

 

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 15. 10. – 28. 10. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.  

 

Věstník SÚKL 10/2018

Věstník SÚKL 10/2018 zveřejněn 31. 10. 2018  

 

Sdělení SÚKL ze dne 31.10.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Almiral gel, 10 mg/g gel 250 g až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 8. 2018

Žádost o poskytnutí informace k etické komisy, která by měla být zřízena ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění novely č. 66/2017 Sb., která zatím není v tomto ohledu účinná.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 8. 2018

Žádost o poskytnutí rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 7. 2018

Žádost o poskytnutí veškerých rozhodnutí a příkazů, která v období od 1. 6. 2018 do dne podání žádosti vydalo oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků SÚKL.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 7. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv ve správním řízení sukls65708/2017.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 7. 2018

Žádost o poskytnutí  usnesení o zastavení řízení o zatřídění zdravotnického prostředku podle § 40 zákona č. 268/2014 Sb. a  o zastavení řízení o hraničním výrobku (tedy řízení, kterým se určuje, zda výrobek je nebo není zdravotnickým prostředkem) podle § 41 zákona č. 268/2014 Sb. , které vydal Státní ústav  pro kontrolu léčiv od 12. 7. 2015 do 12. 7. 2018.  

 

Užitečné odkazy

 

Zveřejněná doporučení

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se způsobu stanovení výše náhrad výdajů SÚKL za odborné úkony vykonávané na žádost a za odborné úkony spojené s trváním registrace léčivých přípravků formou ročních udržovacích plateb dle § 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 427/2008 Sb.  

 

Užitečné odkazy