ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Jakavi

SÚKL obdržel hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Jakavi, 15 mg. tbl. nob. 56.  

Německá regulační autorita informuje o výskytu padělku následujících šarží léčivého přípravku Jakavi, 15 mg. tbl. nob. 56:

  • šarže č. SAD42, doba použitelnosti 08/2020
  • šarže č. SM018, doba použitelnosti 12/2019

Padělaná balení byla zachycena na území Německa a jsou ve francouzské jazykové verzi.

Léčivý přípravek Jakavi, 15 mg. tbl. nob. 56 je v ČR registrován centralizovaným postupem Společenství a je indikován k léčbě dospělých pacientů se zvětšením sleziny nebo s příznaky spojenými s myelofibrózou, vzácnou formou rakoviny krve.

Výše uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedených šarží léčivého přípravku Jakavi, 15 mg. tbl. nob. 56, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti                                  

5.10.2018