ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 9.11.2011 (2)

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití tří šarží léčivého přípravku MUCOPLANT SIRUP PROTI KAŠLI S JITROCELEM A MEDEM, POR SIR (balení 1X100ML a 1X250ML).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.11.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku MUCOPLANT SIRUP PROTI KAŠLI S JITROCELEM A MEDEM, POR SIR (balení 1X100ML a 1X250ML) z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 9.11.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2011).  

 

Seznam cen původce k 1.11.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.11.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.    

 

FI listopad 2011

Farmakoterapeutické informace 11/2011  

 

Informační dopis - Urorec, Silodyx

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Urorec a Silodyx (silodosin), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Herbacos Recordati s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Říjen 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Informační dopis - Prostin 15M

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Prostin 15M (carboprostum trometamolum), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Pfizer spol. s r. o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.11.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci října 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.    

 

Sdělení SÚKL ze dne 4.11.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL inf. eml. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Prezentace z workshopu - zákon léčivech a jeho změny

Prezentace z workshopu - Zákon o léčivech a jeho změny, který se konal 1. 11. 2011.  

 

Workshop na téma „Datové rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ“

Státní ústav pro kontrolu léčiv Vás tímto zve na workshop k tématu „Změny v datovém rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ v návaznosti na poslední novelu zákona č. 48/1997 Sb.“  

 

Úprava datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Zejména v souvislosti s právě přijímanou technickou novelou zákona č. 48/1997 Sb., zákona o veřejném zdravotním pojištění dochází k úpravě datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ.  

 

Informační dopis - Seropram

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Seropram (citaloprami hydrobromidum), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Lundbeck Česká republika s. r. o. zdravotnickým pracovníkům.